miércoles, 17 de septiembre de 2008

2.1 Resum del llibre


El treball gira al voltant del llibre titulat Teorias del desconcierto de Santiago Ramentol. El cos del treball de recerca consta de dos apartats generals: el resum del llibre en si mateix i la part especulativa que la segueix.

El text està organitzat en sis capítols que conserven els seus títols originals, traduïts al català. Com que el llibre està escrit en un llenguatge periodístic, més divulgatiu i amè, l’acotació temàtica és dificultosa. Així doncs, dins de cada un dels capítols, i seguint també l’estructura del llibre, hi ha diferents apartats. Aquest cop, però, s’han canviat alguns dels títols perquè els originals són literaris i poc clars, i calien uns de més objectius en concordança amb el caràcter d’un resum. A més, hi ha afegits una sèrie de subapartats, per tal de fragmentar encara més clarament cada un dels temes dins el fil narratiu de l’obra. Al costat de cada un dels capítols, apartats i subapartats, hi ha acotades les pàgines a les que corresponen per tal de facilitar l’ubicació dins el llibre.

Cada un d’aquests capítols correspon, a grans trets, amb una visió del món. Dins de cada un apareixen una sèrie d’autors que tracten un mateix tema amb més o menys diversitat. Ramentol enllaça un i altre, elaborant alhora comparacions i interconexions entre ells. I això ho fa mitjançant preguntes retòriques que troben resposta amb l’autor següent. No és fins al darrer capítol que dóna la seva pròpia opinió sobre aquests temes.
No hay comentarios: